ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Η ομάδα μας αναλαμβάνει τη Φωτογράφηση Γάμου,
έχοντας ως στόχο να αποτυπώσει τα συναισθήματα του ζευγαριού με τον καλύτερο τρόπο
καθώς και την ατμόσφαιρα που επικρατεί τόσο στο μυστήριο, όσο και στη δεξίωση.